pomnikowo.eu

POMNIKI POZOSTAŁE


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Pomnik Stanisława Żwirki i Franciszka Wigury - Bielsko-Biała

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Żwirki i Wigury. Bielsko-Biała
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Żwirki i Wigury. Bielsko-Biała
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Żwirki i Wigury. Bielsko-Biała

Autor: Odsłonięcie: Lokalizacja: Plac Żwirki i Wigury. Historia: Pomnik odnowiono w 2006 r. Wówczas powstała tablica pod obeliskiem.

do góry

Pomnik Konfederatów Barskich - Bielsko-Biała

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Konfederatów Barskich. Bielsko-Biała
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Konfederatów Barskich. Bielsko-Biała
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Konfederatów Barskich. Bielsko-Biała

Autor: Jacek Grabowski Odsłonięcie: 3 maja 2002 r. Lokalizacja: Plac Ratuszowy (Biała). Historia: Strukturę pomnika stanowi podstawa pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, który stał w tym miejscu w latach 1949-1990. W latach 1769-1771 Bielsko było siedzibą władz Konfederatów Barskich.

do góry

Pomnik Jana Kubisza - Cieszyn

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jana Kubiszy. Cieszyn
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jana Kubiszy. Cieszyn

Autor: Odsłonięcie: 14 października 1988 r. Lokalizacja: Wzgórze Zamkowe. Historia: Jan Kubisz (nauczyciel, poeta) był polskim działaczem narodowym na Śląsku Cieszyńskim.

do góry

Pomnik Józefa Wieczorka - Katowice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefa Wieczorka. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefa Wieczorka. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefa Wieczorka. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefa Wieczorka. Katowice

Autor: Stanisław Marcinów [1] oraz Paweł Orłowski [2] Odsłonięcie: 1947 [2] i 17 listopada 2010 r. Lokalizacja: Ulica Nałkowskiej (Nikiszowiec). Historia: Józef Wieczorek był górnikiem kopalni Giesche, działaczem ruchu robotniczego. Zginął w obozie w Auchwitz. Płaskorzeźba pierwotnego pomnika została skradziona. Obecną formę pomnik uzyskał w 2010 r.

do góry

Pomnik Żołnierza Polskiego - Katowice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Żołnierza Polskiego. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Żołnierza Polskiego. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Żołnierza Polskiego. Katowice

Autor: Rzeźbiarz Bronisław Chromy i architekt Jerzy Pilitowski Odsłonięcie: 6 października 1978 r. Lokalizacja: Ulica Graniczna, Osiedle Paderewskiego. Historia:

do góry

Pomnik Orłów Śląskich - Katowice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Orłów Śląskich. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Orłów Śląskich. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Orłów Śląskich. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Orłów Śląskich. Katowice

Autor: Zygmunt Brachmański Odsłonięcie: 26 stycznia 1984 r. Lokalizacja: Plac Bolesława Chrobrego. Historia: Pomnik upamiętnia Muzeum Śląskie stojące w tym miejscu i rozebrane przez okupanta w 1941 r. Pomnik odsłonięto w 50. rocznicę podjęcia przez Sejm Śląski decyzji o budowie gmachu Muzeum Śląskiego.

do góry

Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej - Katowice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Katowice

Autor: Stanisław Marcinów Odsłonięcie: 1948 r. Lokalizacja: Place Wolności Historia: 23 lutego 1945 r. odsłonięto w tym miejscu skromniejszy pomnik projektowany przez Pawła Stellera. Przedstawiony pomnik stał w tym miejscu do 14 maja 2014 r., kiedy to został zdemontowany. Postacie czerwonoarmistów przeniesiono na cmentarz żołnierzy radzieckich w Parku Kościuszki.

do góry

Pomnik Braterstwa Broni - Czechowice-Dziedzice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Braterstwa Broni. Czechowice-Dziedzice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Braterstwa Broni. Czechowice-Dziedzice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Braterstwa Broni. Czechowice-Dziedzice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Braterstwa Broni. Czechowice-Dziedzice

Autor: Stanisław Marcinów Odsłonięcie: 1953 r. Lokalizacja: Rondo Solidarności Historia: 26 kwietnia 2021 r. pomnik wywieziono na teren oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach.

do góry

Pomnik czołg T-34 - Gliwice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik czołg T-43. Gliwice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik czołg T-43. Gliwice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik czołg T-43. Gliwice

Autor: Odsłonięcie: Lokalizacja: Ulica Młyńska, skwer przed Komendą Policji. Historia: Czołg należał do I Korpusu Pancernego WP i uczestniczył w walkach w okolicach Gliwic.

do góry

Pomnik ku czci górników zmarłych na stanowiskach pracy - Knurów

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik zmarłych górników. Knurów
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik zmarłych górników. Knurów

Autor: Odsłonięcie: 1992 r. Lokalizacja: Ulica Dworcowa. Historia:

do góry

Pomnik Walki i Pracy - Tychy

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Walki i Pracy. Tychy
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Walki i Pracy. Tychy
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Walki i Pracy. Tychy
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Walki i Pracy. Tychy

Autor: Augustyn Dyrda Odsłonięcie: 1975 r. Lokalizacja: Park Północny. Historia: Pomnik jest współcześnie zwany "żyrafą".

do góry

Pomnik Grunwaldzki - Żywiec

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Grunwaldzki. Żywiec
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Grunwaldzki. Żywiec
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Grunwaldzki. Żywiec

Autor: Stary pomnik: Witold Florkiewicz i Jan Szczepkowski (projekt orła); nowy pomnik: Ryszard Gałuszka i Zdzisław Januszewski (orzeł) Odsłonięcie: 15 lipca 1910 r i 11 listopada 2005 r. Lokalizacja: Plac Grunwaldzki. Historia: Pierwotny pomnik, zniszczony w 1939 r. stał na skrzyżowaniu dzisiejszej Alei Wolności i ul. Kościuszki.

do góry

Pomnik Społeczności Żydowskiej Chorzowa - Chorzów

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Społeczności Żydowskiej. Chorzów.
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Społeczności Żydowskiej. Chorzów.
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Społeczności Żydowskiej. Chorzów.

Autor: Gerard Grzywaczyk Odsłonięcie: 25 października 2006 r. Lokalizacja: Ulica Krzywa - Park pod Kasztanami. Historia: Pomnik stoi na terenie dawnego cmentarza żydowskiego. Za pomnikiem zachowany fragment muru cmentarnego.

do góry

Pomnik Trudu Górniczego - Katowice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Trudu Górniczego. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Trudu Górniczego. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Trudu Górniczego. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Trudu Górniczego. Katowice

Autor: Tadeusz Łodziana Odsłonięcie: 1986 r. Lokalizacja: Ulica Pułaskiego. Historia: Pomnik był odpowiedzią władz na górnicze ruchy wolnościowe. Ze względu na dogodne warunki, plac przed pomnikiem upodobali sobie rolkarze, którzy sprzeciwili się planom zburzenia pomnika. W 2007 r. pod pomnikiem urządzono skatepark.

do góry

Pomnik Juliusa Carla Raschdorffa - Pszczyna

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Juliusa Raschdorff`a. Pszczyna
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Juliusa Raschdorff`a. Pszczyna
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Juliusa Raschdorff`a. Pszczyna

Autor: Odsłonięcie: Lokalizacja: Ulica Bogedeina. Historia: Julius Carl Raschdorff (1823-1914), architekt urodzony w Pszczynie, twórca m. in. ewangelickiej katedry w Berlinie. Pomnik jest wspólną fundacją miast Kőln i Pszczyny.

do góry

Pomnik Józefa Larysza - Pszczyna

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefa Larysza. Pszczyna
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefa Larysza. Pszczyna
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefa Larysza. Pszczyna

Autor: Odsłonięcie: Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Bogedeina i Kościuszki. Historia: Józef Larysz (1942-1983) był przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w Pszczynie. Szykanowany w czasie stanu wojennego, zmarł po przesłuchaniu przez MO.

do góry

Pomnik Jana Sztwiertni - Ustroń

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jana Sztwiertni. Ustroń
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jana Sztwiertni. Ustroń
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jana Sztwiertni. Ustroń

Autor: Odsłonięcie: 12 września 1995 r. Lokalizacja: Ulica A. Brody, skwer przed biblioteką. Historia: Jan Sztwiertnia (1911-1940) był kompozytorem. Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.

do góry

Pomnik Smoleński - Mysłowice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik SMoleński. Mysłowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik SMoleński. Mysłowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik SMoleński. Mysłowice

Autor: Odsłonięcie: 17 marca 2012 r. Lokalizacja: Plac Wolności. Historia:

do góry

Pomnik "Smoleńsk 2010" - Tychy

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Smoleński. Tychy
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Smoleński. Tychy
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Smoleński. Tychy

Autor: Odsłonięcie: 20 kwietnia 2013 r. Lokalizacja: Ul. Wyszyńskiego, przy kościele p.w. św. Krzysztofa. Historia:

do góry

Pomnik upamiętniający spotkanie gen. Hallera ze społeczeństwem - Międzybrodzie Bialskie

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik spotkania z Hellerem. Międzybrodzie Bialskie
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik spotkania z Hellerem. Międzybrodzie Bialskie
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik spotkania z Hellerem. Międzybrodzie Bialskie

Autor: Odsłonięcie: 11 listopada 1992 r. Lokalizacja: Ul. Banasia Historia:

do góry

Pomnik upamiętniający synagogę - Ustroń

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Synagogi. Ustroń
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Synagogi. Ustroń
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Synagogi. Ustroń

Autor: Odsłonięcie: 12 czerwca 1997 r. Lokalizacja: Ul. Ogrodowa. Historia: Synagoga (z 1902 r.) została spalona 15 września 1939 r. Obelisk ufundował dawny mieszkaniec Ustronia, członek wspólnoty żydowskiej.

do góry

Pomnik Jana Cholewy - Ustroń

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jana Cholewy. Ustroń
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jana Cholewy. Ustroń
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jana Cholewy. Ustroń

Autor: Odsłonięcie: 8 listopada 1997 r. Lokalizacja: Ul. Daszyńskiego, rondo. Historia: Chor. pil. Jan Cholewa (1920-1966) pochodził z Ustronia. Był jednym z asów polskiego lotnictwa uczestniczącym w bitwie o Anglię i w dalszych walkach II wojny światowej.

do góry

Pomnik Piotra Furgoła - Czerwionka-Leszczyny

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Piotra Furgoła. Czerwionka-Leszczyny
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Piotra Furgoła. Czerwionka-Leszczyny
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Piotra Furgoła. Czerwionka-Leszczyny
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Piotra Furgoła. Czerwionka-Leszczyny

Autor: Odsłonięcie: Lokalizacja: Czerwionka, ul. Furgoła, w Parku im. P. Furgoła. Historia: Piotr Furgoł (1885-1921) był dowódcą oddziału powstańczego w czasie II powstania śląskiego. Pomnik stoi w miejscu, w którym P. Furgoł zginął w walce.

do góry

Pomnik poświęcony zburzeniu synagogi - Bytom

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Synagogi. Bytom
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Synagogi. Bytom
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Synagogi. Bytom

Autor: Stanisław Pietrusa Odsłonięcie: 9 listopada 2007 r. Lokalizacja: Bytom, Plac Grunwaldzki. Historia: Synagoga z 1869 r. została zburzona podczas nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 r. Pomnik jest fundowany wspólnie przez MSZ RFN i gminę Bytom.

do góry

Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów - Dąbrowa Górnicza

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Dąbrowa Górnicza
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Dąbrowa Górnicza
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Dąbrowa Górnicza
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Dąbrowa Górnicza

Autor: Augustyn Dyrda Odsłonięcie: 8 listopada 1970 r. Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności. Historia: Pierwotny napis brzmiał: Bohaterom Czerwonych SztandarówW 1990 r. próbowano zburzyć pomnik, czemu sprzeciwiła się młodzież miasta. W 2006 r. zmieniono tablicę na obecną. Kolejne próby wyburzenia pomnika (2018 r.) nie przyniosły rezultatów.

do góry

Pomnik dla uczczenia zjednoczenia polskiego ruchu młodzieżowego - Chorzów

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Zjednoczenia Ruchu Młodzieżowego. Chorzów
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Zjednoczenia Ruchu Młodzieżowego. Chorzów
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Zjednoczenia Ruchu Młodzieżowego. Chorzów

Autor: Odsłonięcie: 1978 r. Lokalizacja: Chorzów, róg ulic Gałeczki i Młodzieżowej. Historia: Pomnik upamiętnia 30-lecie zjednoczenia ruchu młodzieżowego i nadanie osiedlu imienia Związku Młodzieży Polskiej.

do góry

Pomnik dla uczczenia wymarszu Legionów Polskich - Czeski Cieszyn

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Wymarszu Legionów Polskich. Czeski Cieszyn
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Wymarszu Legionów Polskich. Czeski Cieszyn
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Wymarszu Legionów Polskich. Czeski Cieszyn

Autor: Odsłonięcie: 21 września 2014 r. Lokalizacja: Czeski Cieszyn, Park Sikory. Historia: Pomnik upamiętnia legionistów, którzy organizowali tutaj oddziały od 24 sierpnia do 21 września 1914 r.

do góry

Pomnik Matki Polski - Racibórz

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Matki Polki. Racibórz
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Matki Polki. Racibórz
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Matki Polki. Racibórz

Autor: Jan Borowczak Odsłonięcie: 4 lipca 1973 r. Lokalizacja: Racibórz, Plac Mostowy. Historia:

do góry

Pomnik Walentego Roździeńskiego - Koszęcin

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Walentego Roździeńskiego. Koszęcin
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Walentego Roździeńskiego. Koszęcin
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Walentego Roździeńskiego. Koszęcin

Autor: Odsłonięcie: . Lokalizacja: Koszęcin, skwer na rogu ulic Sobieskiego i Św. Wawrzyńca. Historia: Walenty Roździeński (ok. 1560 - po 1621), był hutnikiem. Znany z utworu Offifina ferraria, abo huta i warstat z koźniami szlachetnego dzieła żelaznego poświęconymi hutnictwu i górnictwu. Postać z okładki tego dzieła znajduje się w herbie Koszęcina.

do góry

Pomnik Zygmunta Różyckiego - Dąbrowa Górnicza

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Zygmunta Różyckiego. Dąbrowa Górnicza
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Zygmunta Różyckiego. Dąbrowa Górnicza
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Zygmunta Różyckiego. Dąbrowa Górnicza

Autor: Odsłonięcie: listopad 2001 r. Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza - Łęka, skwer na rogu ulic Przelotowej i Skotnica. Historia: Zygmunt Różycki (1883 - 1930), poeta, urodził się w Łęce, ale całe życie spędził na Mazowszu (Tomaszów Mazowiecki i Warszawa).

do góry

Pomnik Bractwa Kurkowego - Bytom

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Bractwa Kurkowego. Bytom
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Bractwa Kurkowego. Bytom
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Bractwa Kurkowego. Bytom

Autor: Odsłonięcie: 4 czerwca 2015 r. Lokalizacja: Bytom - ul. Prusa Historia: Pomnik stoi w miejscu dawnego Parku Strzeleckiego.

do góry

Pomnik Przyłączenia Górnego Śląska do Polski - Pszów

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Przyłączenia Górnego Śląska. Pszów
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Przyłączenia Górnego Śląska. Pszów
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Przyłączenia Górnego Śląska. Pszów

Autor: Henryk Rzodeczko Odsłonięcie: 3 lipca 1922 r. i 7 września 1987 r. Lokalizacja: Pszów - ul. Traugutta Historia: Pierwotny pomnik wysadzony 3 września 1939 r.

do góry

Pomnik Żołnierzom I Czechosłowackiej Brygady Pancernej - Wodzisław Śląski

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Żołnierzom I Czechosłowaskiej Brygady. Wodzisław Śląski
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Żołnierzom I Czechosłowaskiej Brygady. Wodzisław Śląski
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Żołnierzom I Czechosłowaskiej Brygady. Wodzisław Śląski

Autor: Odsłonięcie: Lokalizacja: Wodzisław Śląski, plac przy ul. Wałowej i Daszyńskiego Historia:

do góry

Pomnik Józefowi Bieni - Wodzisław Śląski

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefowi Bieni. Wodzisław Śląski
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefowi Bieni. Wodzisław Śląski
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Józefowi Bieni. Wodzisław Śląski

Autor: Odsłonięcie: 29 maja 1966 r. Lokalizacja: Wodzisław Śląski, plac Kubsza, przed Muzeum Historia: Józef Bienia był sołtysem Jedłownika i przywódcą powstań chłopskich w 1810 r.

do góry

Pomnik Braci Górniczej - Zabrze

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Braci Górniczej. Zabrze
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Braci Górniczej. Zabrze
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Braci Górniczej. Zabrze
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Braci Górniczej. Zabrze

Autor: Marian Konieczny Odsłonięcie: 23 stycznia 1978 r. Lokalizacja: Zabrze, ul. 3 Maja Historia: W rzeczywistości jest to pomnik Wincentego Pstrowskiego (1904-1948) - górnika-przodownika pracy wykorzystanego przez władze komunistyczne do propagowania idei socjalistycznego współzawodnictwa pracy. W związku z zamierzoną likwidacją pomnika na fali dekomunizacji przestrzeni publicznej, dla uratowania pomnika, w marcu 2018 r. został on przemianowany. Pierwotny napis na pomniku brzmiał: Wincentemu Pstrowskiemu, bohaterowi górniczego trudu w XXX-lecie socjalistycznego współzawodnictwa pracy, społeczeństwo woj. katowickiego.

do góry

Pomnik Grunwaldzki - Jaworzno

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Grunwaldzki. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Grunwaldzki. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Grunwaldzki. Jaworzno

Autor: Odsłonięcie: 15 lipca 1910 r. Lokalizacja: Jaworzno-Szczakowa, ul. Jagiellońska, róg ul. Wolności Historia: Pomnik wystawiony w 500. rocznicę bitwy grunwaldzkiej. Rozebrany w 1939 r. Zrekonstruowany w 1945 r. z oryginalnych, zachowanych części.

do góry

Pomnik Byka - Jaworzno

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Byka. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Byka. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Byka. Jaworzno

Autor: Odsłonięcie: 1 lipca 2016 r. Lokalizacja: Jaworzno-Byczyna, ul. Na Stoku Historia:

do góry

Pomnik Chomika - Jaworzno

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Chomika. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Chomika. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Chomika. Jaworzno

Autor: Odsłonięcie: 12 grudnia 2019 r. Lokalizacja: Jaworzno-Byczyna, ul. Na Stoku Historia: Pomnik nawiązuje do siedliska chomika europejskiego znajdującego się w okolicach Byczyny.

do góry

Pomnik Chomika - Jaworzno

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Chomika. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Chomika. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Chomika. Jaworzno

Autor: Odsłonięcie: 23 października 2020 r. Lokalizacja: Jaworzno, Rynek Historia: Pomnik nawiązuje do siedliska chomika europejskiego znajdującego się w okolicach Byczyny. Odsłonięto go w czasie spotkania Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Chomików.

do góry

Pomnik 700-lecia Jelenia - Jaworzno

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik 700-lecia Jelenia. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik 700-lecia Jelenia. Jaworzno

Autor: Odsłonięcie: 1964 Lokalizacja: Jaworzno-Jeleń, ul. Wygoda Historia: W 1964 r. nie było 700 rocznicy powstania miejscowości :(

do góry

Pomnik Jelenia - Jaworzno

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jelenia. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jelenia. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Jelenia. Jaworzno

Autor: Odsłonięcie: Październik 2016 r. Lokalizacja: Jaworzno-Jeleń, ul. Wygoda Historia:

do góry

Pomnik - Kotwica - m.s. "Radzionków" - Radzionków

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Kotwica. Radzionków
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Kotwica. Radzionków
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Kotwica. Radzionków

Autor: Odsłonięcie: Lokalizacja: Plac Letochów Historia: Pomnik eksponuje kotwicę drobnicowca m.s. "Radzionków", pływającego po morzach od 1973 r. do 2006 r. Matka Chrzestna statku była żoną górnika kopalni "Radzionków".

do góry

Pomnik 650-lecia Ligoty i 430-lecia Panewnik - Katowice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik 650-lecia Ligoty. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik 650-lecia Ligoty. Katowice

Autor: Odsłonięcie: 23 maja 2010 r. Lokalizacja: Panewniki, przy bazylice Historia:

do góry

Pomnik Górników z "Danuty" - Jaworzno

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Górników z Danuty. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Górników z Danuty. Jaworzno
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Górników z Danuty. Jaworzno

Autor: Odsłonięcie: Sierpień 2004 Lokalizacja: Jaworzno-Łubowiec, ul. Emilii Plater Historia:
Pomnik poświęcony 18 górnikom, którzy zginęli 26 sierpnia 1954 r. w upadowej "Danuta" kopalni "Komuna Paryska" wskutek wypływu wody. Pomnik odsłonięto w 50. rocznicę tragicznych wydarzeń.

do góry

Pomnik Złamanych Sztandarów - Czeladź

Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Złamanych Sztandarów. Czeladź
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Złamanych Sztandarów. Czeladź
Pomniki województwa śląskiego - pomniki pozostałe. Pomnik Złamanych Sztandarów. Czeladź

Autor: Bronisław Chromy (projekt), Stanisław Hochul (wykonanie) Odsłonięcie: 1977 r. Lokalizacja: Czeladź, ul. Katowicka Historia:
Pomnik pierwotnie poświęcony był komunistycznej radzie miasta Czeladzi (odsłonięty w 50. rocznicę ich wyboru). Wskutek "dekomunizacji" zlikwidowano napisy na pomniku.

do góry