pomnikowo.eu

POMNIKI FIGURALNE INNYCH OSÓB


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Pomnik Marcina Lutra - Bielsko-Biała

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Marcin Luter. Bielsko-Biała
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Marcin Luter. Bielsko-Biała
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Marcin Luter. Bielsko-Biała
Pomniki województwa śląskiego - pompomniki figuralne innych osób. Marcin Luter. Bielsko-Biała

Autor: Franz Vogel Odsłonięcie: 8 września 1900 r. Lokalizacja: Plac Marcina Lutra (przy kościele ewangelickim). Historia: Pomnik ufundowała parafia ewangelicka w Bielsku.

do góry

Pomnik Pawła Stalmacha - Cieszyn

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Paweł Stalmach. Cieszyn
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Paweł Stalmach. Cieszyn
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Paweł Stalmach. Cieszyn
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Paweł Stalmach. Cieszyn

Autor: Jan Herma Odsłonięcie: 1985 r. Lokalizacja: Plac Wolności. Historia: Paweł Stalmach był polskim działaczem narodowym. Pomnik odsłonięto w 100-lecie powstania Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego.

do góry

Pomnik Stanisława Staszica - Częstochowa

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Stanisław Staszic. Częstochowa
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Stanisław Staszic. Częstochowa
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Stanisław Staszic. Częstochowa

Autor: Paweł Maliński (projekt z ok. 1925-26 r.) Odsłonięcie: 1974 r. Lokalizacja: Park Staszica. Historia:

do góry

Pomnik Emilii i Karola Wojtyła - rodziców JPII - Częstochowa

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Emilia i Karol Wojtyła. Częstochowa
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Emilia i Karol Wojtyła. Częstochowa
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Emilia i Karol Wojtyła. Częstochowa

Autor: Józef Marek Odsłonięcie: Sierpień 1991 r. (?) Lokalizacja: Jasna Góra, przed Domem Pielgrzyma. Historia:

do góry

Pomnik Giovanni`ego Babtista Angelo von Bellestrem di Castellengo - Pławniowice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Giovanni Ballestrem. Pławniowice
Pomniki województwa śląskiego - pomnpomniki figuralne innych osób. Giovanni Ballestrem. Pławniowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Giovanni Ballestrem. Pławniowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Giovanni Ballestrem. Pławniowice

Autor: Odsłonięcie: 5 września 1907 r. Lokalizacja: Przy pałacu w Pławniowicach. Historia: Pomnik upamiętnia protoplastę rodu właściciela pałacu - Franciszka Ballestrema.

do góry

Pomnik Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego - Katowice

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Edmund Bojanowski. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomnipomniki figuralne innych osób. Edmund Bojanowski. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Edmund Bojanowski. Katowice
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Edmund Bojanowski. Katowice

Autor: Siostra Augustyna (Czesława Marek) CSA BMV Odsłonięcie: Lokalizacja: Katowice-Panewniki, ul. Panewnicka. Przed Domem Prowincjonalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. Historia: Edmund Bojanowski (1814-1871) był wielkopolskim działaczem społecznym, założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

do góry

Pomnik Hanny i Kazimierza Wejchertów - Tychy

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Hanna i Kazimierz Wejchert. Tychy
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Hanna i Kazimierz Wejchert. Tychy
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Hanna i Kazimierz Wejchert. Tychy
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Hanna i Kazimierz Wejchert. Tychy

Autor: Tomasz Winkler Odsłonięcie: 11 listopada 2013 r. Lokalizacja: Ulica Darwina Historia: Hanna Adamczewska-Wejchert (1920-1996) i prof. Kazimierz Wejchert (1912-1993) byli urbanistami. W 1951 r. zostali generalnymi projektantami powstającego miasta Nowe Tychy.

do góry

Pomnik Jana Szczepańskiego - Ustroń

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób Jan Szczepański. Ustroń
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Jan Szczepański. Ustroń
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Jan Szczepański. Ustroń
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Jan Szczepański. Ustroń

Autor: Jan Herma Odsłonięcie: 16 kwietnia 2012 r. Lokalizacja: Ulica A. Brody, przed biblioteką. Historia: Jan Szczepański (1913 - 2004), urodzony w Ustroniu, był profesorem socjologii, doktorem honoris causa kilku uczelni. Był m.in. rektorem Uniwersytetu Łódzkiego.

do góry

Pomnik Fryderyka Wilhelma von Redena - Chorzów

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Fryderyk von Reden. Chorzów
Pomniki województwa śląskiego - pompomniki figuralne innych osób. Fryderyk von Reden. Chorzów
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Fryderyk von Reden. Chorzów
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Fryderyk von Reden. Chorzów

Autor: Theodor Kalide oraz August Dyrda (rekonstrukcja) Odsłonięcie: 29 sierpnia 1853 r. i 6 września 2002 r. Lokalizacja: Plac Hutników. Historia: Fryderyk Wilhelm von Reden (1752 - 1815), minister w rządzie pruskim, zasłużony dla rozwoju Górnego Śląska. Pomnik stał pierwotnie na Górze Wyzwolenia. Był dwukrotnie burzony - w 1939 r. i 1945 r. Odbudowali go Niemcy w 1940 r. i Polacy w 2002 r.

do góry

Pomnik Juliusza Ligonia - Chorzów

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Juliusz Ligoń. Chorzów
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Juliusz Ligoń. Chorzów
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Juliusz Ligoń. Chorzów

Autor: Reinhold Tomasz Domin Odsłonięcie: 24 kwietnia 1949 r. Lokalizacja: Ul. 3 Maja, przy kościele pw. św. Barbary. Historia: Juliusz Ligoń (1823 - 1889), był śląskim działaczem społecznym.

do góry

Pomnik Wawrzyńca Hajdy - Piekary Śląskie

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Wawryzniec Hajda. Piekary Śląskie
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Wawryzniec Hajda. Piekary Śląskie
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Wawryzniec Hajda. Piekary Śląskie
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Wawryzniec Hajda. Piekary Śląskie

Autor: Jacek Kiciński Odsłonięcie: 26 września 2012 r. Lokalizacja: Ul. Bytomska, przed MDK. Historia: Wawrzyniec Hajda (1844 - 1923), znany jako Śląski Wernyhora. Utracił wzrok na kopalni. Był polskim działaczem społecznym.

do góry

Pomnik ks. Jerzego Trzanowskiego - Cieszyn

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Jerzy Trzanowski. Cieszyn
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Jerzy Trzanowski. Cieszyn
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Jerzy Trzanowski. Cieszyn

Autor: Jan Herma Odsłonięcie: 1992 r. Lokalizacja: Plac Kościelny. Historia: Jerzy Trzanowski (1592 - 1637), urodzony w Cieszynie pastor ewangelicki, twórca kancjonału używanego kilkaset lat, również w Polsce.

do góry

Pomnik Katarzyny Włodyczkowej - "Czeladzkiej czarownicy" - Czeladź

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Katarzyna Włodyczkowa. Czeladź
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Katarzyna Włodyczkowa. Czeladź
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Katarzyna Włodyczkowa. Czeladź

Autor: Jacek Kiciński Odsłonięcie: 3 września 2016 r. Lokalizacja: Ul. Będzińska. Historia: Katarzyna Włodyczkowa została ścięta na czeladzkim rynku w 1740 r., jako czarownica.

do góry

Pomnik Józefa Lompy - Zabrze

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Józef Lompa
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Józef Lompa
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Józef Lompa
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Józef Lompa

Autor: Odsłonięcie: 1 grudnia 1957 r. Lokalizacja: Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska. Historia: Józef Lompa (1797-1863) był polskim działaczem na Śląsku, poetą, publicystą.

do góry

Pomnik Karola Miarki - Zabrze

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Karol Miarka
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Karol Miarka
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Karol Miarka
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Karol Miarka

Autor: Odsłonięcie: 2 października 1958 r. Lokalizacja: Zabrze, ul. Marki x ul. Powstańców Śląskich. Historia: Karol Miarka (1825-1882) był polskim działaczem narodowym na Śląsku, pisarzem i publicystą, wydawcą "Katolika". Pomnik postawiono w miejscu dawnego pomnika upamiętniającego ofiary I wojny światowej. W 2008 r. pomnik odrestaurowano (po wykupieniu terenu od prywatnego właściciela)

do góry

Pomnik Zbigniewa Religi - Zabrze

Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Zbigniew Religa
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Zbigniew Religa
Pomniki województwa śląskiego - pomniki figuralne innych osób. Zbigniew Religa

Autor: Krzysztof Nitsch Odsłonięcie: 30 września 2022 r. Lokalizacja: Zabrze, ul. Religi x ul. Powstańców Śląskich. Historia:

do góry