home

Polskie pomniki
województwo śląskie


pomniki różneśląskie

Pomnik Stanisława Żwirki i Franciszka Wigury - Bielsko-Biała

Pomnik Żwirki i Wigury Pomnik Żwirki i Wigury Pomnik Żwirki i Wigury

Autor: ?
Odsłonięcie: ?
Lokalizacja: Plac Żwirki i Wigury.
Historia: Pomnik odnowiono w 2006 r. Wówczas powstała tablica pod obeliskiem.

do góry

Pomnik Konfederatów Barskich - Bielsko-Biała

Pomnik Konfederatów Barskich Pomnik Konfederatów Barskich Pomnik Konfederatów Barskich

Autor: Jacek Grabowski
Odsłonięcie: 3 maja 2002 r.
Lokalizacja: Plac Ratuszowy (Bielsko).
Historia: Strukturę pomnika stanowi podstawa pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, który stał w tym miejscu w latach 1949-1990. W latach 1769-1771 Bielsko było siedzibą władz Konfederatów Barskich.

do góry

Pomnik Jana Kubisza - Cieszyn

Pomnik Jana Kubisza Pomnik Jana Kubisza

Autor: ?
Odsłonięcie: 14 października 1988 r.
Lokalizacja: Wzgórze Zamkowe.
Historia: Jan Kubisz (nauczyciel, poeta) był polskim działaczem narodowym na Śląsku Cieszyńskim.

do góry

Pomnik Józefa Wieczorka - Katowice

Pomnik Józefa Wieczorka Pomnik Józefa Wieczorka Pomnik Józefa Wieczorka Pomnik Józefa Wieczorka

Autor: Stanisław Marcinów [1] oraz Paweł Orłowski [2]
Odsłonięcie: 1947 [2] i 17 listopada 2010 r.
Lokalizacja: Ulica Nałkowskiej (Nikiszowiec).
Historia: Józef Wieczorek był górnikiem kopalni Giesche, działaczem ruchu robotniczego. Zginął w obozie w Auchwitz. Płaskorzeźba pierwotnego pomnika została skradziona. Obecną formę pomnik uzyskał w 2010 r.

do góry

Pomnik Żołnierza Polskiego - Katowice

Pomnik Żołnierza Polskiego Pomnik Żołnierza Polskiego Pomnik Żołnierza Polskiego

Autor: Rzeźbiarz Bronisław Chromy i architekt Jerzy Pilitowski
Odsłonięcie: 6 października 1978 r.
Lokalizacja: Ulica Graniczna, Osiedle Paderewskiego.
Historia:

do góry

Pomnik Orłów Śląskich - Katowice

Pomnik Orłów Śląskich Pomnik Orłów Śląskich Pomnik Orłów Śląskich Pomnik Orłów Śląskich

Autor: Zygmunt Brachmański
Odsłonięcie: 26 stycznia 1984 r.
Lokalizacja: Plac Bolesława Chrobrego.
Historia: Pomnik upamiętnia Muzeum Śląskie stojące w tym miejscu i rozebrane przez okupanta w 1941 r. Pomnik odsłonięto w 50. rocznicę podjęcia przez Sejm Śląski decyzji o budowie gmachu Muzeum Śląskiego.

do góry

Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej - Katowice

Pomnik Wdzięczności Pomnik Wdzięczności Pomnik Wdzięczności Pomnik Wdzięczności

Autor: Stanisław Marcinów
Odsłonięcie: 1948 r.
Lokalizacja: Plac Wolności.
Historia: 23 lutego 1945 r. odsłonięto w tym miejscu skromniejszy pomnik projektowany przez Pawła Stellera. Przedstawiony pomnik stał w tym miejscu do 14 maja 2014 r., kiedy to został zdemontowany. Po renowacji pomnik trafi na cmentarz żołnierzy radzieckich (tymczasem nie wiadomo, na który).

do góry

Pomnik Braterstwa Broni - Czechowice-Dziedzice

Pomnik Braterstwa Broni - Czechowice-Dziedzice Pomnik Braterstwa Broni - Czechowice-Dziedzice Pomnik Braterstwa Broni - Czechowice-Dziedzice Pomnik Braterstwa Broni - Czechowice-Dziedzice

Autor: Stanisław Marcinów
Odsłonięcie: 1953 r.
Lokalizacja: Rondo Solidarności
Historia:

do góry

Pomnik czołg T-34 - Gliwice

Pomnik czołg T-34 Pomnik czołg T-34 Pomnik czołg T-34

Autor:
Odsłonięcie: (?)
Lokalizacja: Ulica Młyńska, skwer przed Komendą Policji.
Historia: Czołg należał do I Korpusu Pancernego WP i uczestniczył w walkach w okolicach Gliwic.

do góry

Pomnik ku czci górników zmarłych na stanowiskach pracy - Knurów

Pomnik górników Pomnik górników

Autor: ?
Odsłonięcie: 1992 r.
Lokalizacja: Ulica Dworcowa.
Historia:

do góry

Pomnik Walki i Pracy - Tychy

Pomnik Walki i Pracy Pomnik Walki i Pracy Pomnik walki i Pracy Pomnik walki i Pracy

Autor: Augustyn Dyrda
Odsłonięcie: 1975 r.
Lokalizacja: Park Północny.
Historia: Pomnik jest współcześnie zwany "żyrafą".

do góry

Pomnik Grunwaldzki - Żywiec

Pomnik Grunwaldzki Pomnik Grunwaldzki Pomnik Grunwaldzki

Autor: stary pomnik: Witold Florkiewicz i Jan Szczepkowski (projekt orła); nowy pomnik: Ryszard Gałuszka i Zdzisław Januszewski (orzeł)
Odsłonięcie: 15 lipca 1910 r i 11 listopada 2005 r.
Lokalizacja: Plac Grunwaldzki.
Historia: Pierwotny pomnik, zniszczony w 1939 r. stał na skrzyżowaniu dzisiejszej Alei Wolności i ul. Kościuszki.

do góry

Pomnik Społeczności Żydowskiej Chorzowa - Chorzów

Pomnik Społeczności Żydowskiej Pomnik Społeczności Żydowskiej Pomnik Społeczności Żydowskiej

Autor: Gerard Grzywaczyk
Odsłonięcie: 25 października 2006 r.
Lokalizacja: Ulica Krzywa - Park pod Kasztanami.
Historia: Pomnik stoi na terenie dawnego cmentarza żydowskiego. Za pomnikiem zachowany fragment muru cmentarnego.

do góry

Pomnik Trudu Górniczego - Katowice

Pomnik Trudu Górniczego Pomnik Trudu Górniczego Pomnik Trudu Górniczego Pomnik Trudu Górniczego

Autor: Tadeusz Łodziana
Odsłonięcie: 1986 r.
Lokalizacja: Ulica Pułaskiego.
Historia: Pomnik był odpowiedzią władz na górnicze ruchy wolnościowe. Ze względu na dogodne warunki, plac przed pomnikiem upodobali sobie rolkarze, którzy sprzeciwili się planom zburzenia pomnika. W 2007 r. pod pomnikiem urządzono skatepark.

do góry

Pomnik Juliusa Carla Raschdorffa - Pszczyna

Pomnik Juliusa Raschdorffa Pomnik Juliusa Raschdorffa Pomnik Juliusa Raschdorffa

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Ulica Bogedeina.
Historia: Julius Carl Raschdorff (1823-1914), architekt urodzony w Pszczynie, twórca m. in. ewangelickiej katedry w Berlinie. Pomnik jest wspólną fundacją miast Kőln i Pszczyny.

do góry

Pomnik Józefa Larysza - Pszczyna

Pomnik Józefa Larysza Pomnik Józefa Larysza Pomnik Józefa Larysza

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Bogedeina i Kościuszki.
Historia: Józef Larysz (1942-1983) był przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w Pszczynie. Szykanowany w czasie stanu wojennego, zmarł po przesłuchaniu przez MO.

do góry

Pomnik Jana Sztwiertni - Ustroń

Pomnik Jana Sztwiertni Pomnik Jana Sztwiertni Pomnik Jana Sztwiertni

Autor:
Odsłonięcie: 12 września 1995 r.
Lokalizacja: Ulica A. Brody, skwer przed biblioteką.
Historia: Jan Sztwiertnia (1911-1940) był kompozytorem. Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.

do góry

Pomnik Smoleński - Mysłowice

Pomnik Smoleński Pomnik Smoleński Pomnik Smoleński

Autor:
Odsłonięcie: 17 marca 2012 r.
Lokalizacja: Plac Wolności.
Historia:

do góry

Pomnik "Smoleńsk 2010" - Tychy

Pomnik Smoleński Pomnik Smoleński Pomnik Smoleński

Autor:
Odsłonięcie: 20 kwietnia 2013 r.
Lokalizacja: Ul. Wyszyńskiego, przy kościele p.w. św. Krzysztofa.
Historia:

do góry

Pomnik upamiętniający spotkanie gen. Hallera ze społeczeństwem - Międzybrodzie Bialskie (gmina Czernichów)

Pomnik spotkania Hallera Pomnik spotkania Hallera Pomnik spotkania Hallera

Autor:
Odsłonięcie: 11 listopada 1992 r.
Lokalizacja: Ul. Banasia
Historia:

do góry

Pomnik upamiętniający synagogę - Ustroń

Pomnik synagogi - Ustroń Pomnik synagogi - Ustroń Pomnik synagogi - Ustroń

Autor:
Odsłonięcie: 12 czerwca 1997 r.
Lokalizacja: Ul. Ogrodowa.
Historia: Synagoga (z 1902 r.) została spalona 15 września 1939 r. Obelisk ufundował dawny mieszkaniec Ustronia, członek wspólnoty żydowskiej.

do góry

Pomnik Jana Cholewy - Ustroń

Pomnik Jana Cholewy - Ustroń Pomnik Jana cholewy - Ustroń Pomnik Jana Cholewy - Ustroń

Autor:
Odsłonięcie: 8 listopada 1997 r.
Lokalizacja: Ul. Daszyńskiego, rondo.
Historia: Chor. pil. Jan Cholewa (1920-1966) pochodził z Ustronia. Był jednym z asów polskiego lotnictwa uczestniczącym w bitwie o Anglię i w dalszych walkach II wojny światowej.

do góry

Pomnik Piotra Furgoła - Czerwionka-Leszczyny

Pomnik Piotra Furgoła - Czerwionka-Leszczyny Pomnik Piotra Furgoła - Czerwionka-Leszczyny Pomnik Piotra Furgoła - czerwionka-Leszczyny Pomnik Piotra Furgoła - Czerwionka-Leszczyny

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Czerwionka, ul. Furgoła, w Parku im. P. Furgoła.
Historia: Piotr Furgoł (1885-1921) był dowódcą oddziału powstańczego w czasie II powstania śląskiego. Pomnik stoi w miejscu, w którym P. Furgoł zginął w walce.

do góry

Pomnik poświęcony zburzeniu synagogi - Bytom

Pomnik synagogi - Bytom Pomnik synagogi - Bytom Pomnik synagogi - Bytom

Autor: Stanisław Pietrusa
Odsłonięcie: 9 listopada 2007 r.
Lokalizacja: Bytom, Plac Grunwaldzki.
Historia: Synagoga z 1869 r. została zburzona podczas nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 r. Pomnik jest fundowany wspólnie przez MSZ RFN i gminę Bytom.

do góry

Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów - Dąbrowa Górnicza

Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów - Dąbrowa Górnicza Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów - Dąbrowa Górnicza Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów - Dąbrowa Górnicza Pomnik Bohaterów Czerwonych Sztandarów - Dąbrowa Górnicza

Autor: Augustyn Dyrda
Odsłonięcie: 8 listopada 1970 r.
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności.
Historia: W 1990 r. próbowano zburzyć pomnik, czemu sprzeciwiła się młodzież miasta. W 2006 r. zmieniono tablicę na obecną.

do góry

Pomnik dla uczczenia zjednoczenia polskiego ruchu młodzieżowego - Chorzów

Pomnik zjednoczenia ruchu młodzieżowego - Chorzów Pomnik zjednoczenia ruchu młodzieżowego - Chorzów Pomnik zjednoczenia ruchu młodzieżowego - Chorzów

Autor:
Odsłonięcie: 1978 r.
Lokalizacja: Chorzów, róg ulic Gałeczki i Młodzieżowej.
Historia: Pomnik czci 30-lecie zjednoczenia ruchu młodzieżowego i nadanie osiedlu imienia Związku Młodzieży Polskiej.

do góry

Pomnik dla uczczenia wymarszu Legionów Polskich - Czeski Cieszyn

Pomnik Legionów Polskich - Cieszyn Pomnik Legionów Polskich - Cieszyn Pomnik Legionów Polskich - Cieszyn

Autor:
Odsłonięcie: 21 września 2014 r.
Lokalizacja: Czeski Cieszyn, Park Sikory.
Historia: Pomnik upamiętnia legionistów, którzy organizowali tutaj oddziały od 24 sierpnia do 21 września 1914 r.

do góry

Pomnik Matki Polski - Racibórz

Pomnik Matki Polki - Racibórz Pomnik Matki Polki - Racibórz Pomnik Matki Polki - Racibórz

Autor: Jan Borowczak
Odsłonięcie: 14 lipca 1973 r.
Lokalizacja: Racibórz, Plac Mostowy.
Historia:

do góry

Pomnik Walentego Roździeńskiego - Koszęcin

Pomnik Walentego Roździeńskiego - Koszęcin Pomnik Walentego Roździeńskiego - Koszęcin Pomnik Walentego Roździeńskiego - Koszęcin

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Koszęcin, skwer na rogu ulic Sobieskiego i Św. Wawrzyńca.
Historia: Walenty Roździeński (ok. 1560 - po 1621), był hutnikiem. Znany z utworu Offifina ferraria, abo huta i warstat z koźniami szlachetnego dzieła żelaznego poświęconymi hutnictwu i górnictwu. Postać z okładki tego dzieła znajduje się w herbie Koszęcina.

do góry