home

Polskie pomniki
województwo śląskie


pomniki innych osób (figuralne)śląskie

Pomnik Marcina Lutra - Bielsko-Biała

Pomnik Marcina Lutra Pomnik Marcina Lutra Pomnik Marcina Lutra Pomnik Marcina Lutra

Autor: Franz Vogel
Odsłonięcie: 8 września 1900 r.
Lokalizacja: Plac Marcina Lutra (przy kościele ewangelickim).
Historia: Pomnik ufundowała parafia ewangelicka w Bielsku.

do góry

Pomnik Pawła Stalmacha - Cieszyn

Pomnik Pawła Stalmacha Pomnik Pawła Stalmacha Pomnik Pawła Stalmacha Pomnik Pawła Stalmacha

Autor: Jan Herma
Odsłonięcie: 1985 r.
Lokalizacja: Plac Wolności.
Historia: Paweł Stalmach był polskim działaczem narodowym. Pomnik odsłonięto w 100-lecie powstania Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego.

do góry

Pomnik Stanisława Staszica - Częstochowa

Pomnik Stanisława Staszica Pomnik Stanisława Staszica Pomnik Stanisława Staszica

Autor: Paweł Maliński (projekt z ok. 1925-26 r.)
Odsłonięcie: 1974 r.
Lokalizacja: Park Staszica.
Historia:

do góry

Pomnik Emilii i Karola Wojtyła - rodziców JPII - Częstochowa

Pomnik Rodziców JPII Pomnik Rodziców JPII Pomnik Rodziców JPII

Autor: Józef Marek
Odsłonięcie: sierpień 1991 r. (?)
Lokalizacja: Jasna Góra, przed Domem Pielgrzyma.
Historia:

do góry

Pomnik Giovanni`ego Babtista Angelo von Bellestrem di Castellengo - Pławniowice (powiat gliwicki)

Pomnik Giovani Ballestrema Pomnik Giovani Ballestrema Pomnik Giovani Ballestrema Pomnik Giovani Ballestrema

Autor:
Odsłonięcie: 5 września 1907 r.
Lokalizacja: Przy pałacu w Pławniowicach.
Historia: Pomnik upamiętnia protoplastę rodu właściciela pałacu - Franciszka Ballestrema.

do góry

Pomnik Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego - Katowice

Pomnik Edmunda Bojanowskiego Pomnik Edmunda Bojanowskiego Pomnik Edmunda Bojanowskiego Pomnik Edmunda Bojanowskiego

Autor: Siostra Augustyna (Czesława Marek) CSA BMV
Odsłonięcie: ?
Lokalizacja: Przed Domem Prowincjonalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP - ul. Panewnicka.
Historia: Edmund Bojanowski (1814-1871) był wielkopolskim działaczem społecznym, założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

do góry

Pomnik Hanny i Kazimierza Wejchertów - Tychy

Pomnik Hanny i Kazimierza Wejchert Pomnik Hanny i Kazimierza Wejchert Pomnik Hanny i Kazimierza Wejchert Pomnik Hanny i Kazimierza Wejchert

Autor: Tomasz Winkler
Odsłonięcie: 11 listopada 2013 r.
Lokalizacja: Ulica Darwina
Historia: Hanna Adamczewska-Wejchert (1920-1996) i prof. Kazimierz Wejchert (1912-1993) byli urbanistami. W 1951 r. zostali generalnymi projektantami powstającego miasta Nowe Tychy.

do góry

Pomnik Jana Szczepańskiego - Ustroń

Pomnik Jana Szczepańskiego - Ustroń Pomnik Jana Szczepańskiego - Ustroń Pomnik Jana Szczepańskiego - Ustroń Pomnik Jana Szczepańskiego - Ustroń

Autor: Jan Herma
Odsłonięcie: 16 kwietnia 2012 r.
Lokalizacja: Ulica A. Brody, przed biblioteką.
Historia: Jan Szczepański (1913 - 2004), urodzony w Ustroniu, był profesorem socjologii, doktorem honoris causa kilku uczelni. Był m.in. rektorem Uniwersytetu Łódzkiego.

do góry

Pomnik Fryderyka Wilhelma von Redena - Chorzów

Pomnik Fryderyka Redena - Chorzów Pomnik Fryderyka Redena - Chorzów Pomnik Fryderyka Redena - Chorzów Pomnik Fryderyka Redena - Chorzów

Autor: Theodor Kalide oraz August Dyrda (rekonstrukcja)
Odsłonięcie: 29 sierpnia 1853 r. i 6 września 2002 r.
Lokalizacja: Plac Hutników.
Historia: Fryderyk Wilhelm von Reden (1752 - 1815), minister w rządzie pruskim, zasłużony dla rozwoju Górnego Śląska. Pomnik stał pierwotnie na Górze Wyzwolenia. Był dwukrotnie burzony - w 1939 r. i 1945 r. Odbudowali go Niemcy w 1940 r. i Polacy w 2002 r.

do góry

Pomnik Juliusza Ligonia - Chorzów

Pomnik Juliusza Ligonia - Chorzów Pomnik Juliusza Ligonia - Chorzów Pomnik Julisza Ligonia - Chorzów Pomnik Juliusza Ligonia - Chorzów

Autor: Reinhold Tomasz Domin
Odsłonięcie: 24 kwietnia 1949 r.
Lokalizacja: Ul. 3 Maja, przy kościele pw. św. Barbary.
Historia: Juliusz Ligoń (1823 - 1889), był śląskim działaczem społecznym.

do góry

Pomnik Wawrzyńca Hajdy - Piekary Śląskie

Pomnik Wawrzyńca Hajdy - Piekary Pomnik Wawrzyńca Hajdy - Piekary Pomnik Wawrzyńca Hajdy - Piekary Pomnik Wawrzyńca Hajdy - Piekary

Autor: Jacek Kiciński
Odsłonięcie: 26 września 2012 r.
Lokalizacja: Ul. Bytomska, przed MDK.
Historia: Wawrzyniec Hajda (1844 - 1923), znany jako Śląski Wernyhora. Utracił wzrok na kopalni. Był polskim działaczem społecznym.

do góry

Pomnik ks. Jerzego Trzanowskiego - Cieszyn

Pomnik Jerzego Trzanowskiego - Cieszyn Pomnik Jerzego Trzanowskiego - Cieszyn Pomnik Jerzego Trzanowskiego - Cieszyn

Autor: Jan Herma
Odsłonięcie: 1992 r.
Lokalizacja: Plac Kościelny.
Historia: Jerzy Trzanowski (1592 - 1637), urodzony w Cieszynie pastor ewangelicki, twórca kancjonału używanego kilkaset lat, również w Polsce.

do góry

Pomnik Katarzyny Włodyczkowej - "Czeladzkiej czarownicy" - Czeladź

Pomnik Katarzyny Włodyczkowej - Czeladź Pomnik Katarzyny Włodyczkowej - Czeladź Pomnik Katarzyny Włodyczkowej - Czeladź

Autor: Jacek Kiciński
Odsłonięcie: 3 września 2016 r.
Lokalizacja: ul. Będzińska.
Historia: Katarzyna Włodyczkowa została ścięta na czeladzkim rynku w 1740 r., jako czarownica.

do góry

Pomnik Józefa Lompy - Zabrze

Pomnik Józefa Lompy - Zabrze Pomnik Józefa Lompy - Zabrze Pomnik Józefa Lompy - Zabrze Pomnik Józefa Lompy - Zabrze

Autor:
Odsłonięcie: 1 grudnia 1957 r.
Lokalizacja: Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska.
Historia: Józef Lompa (1797-1863) był polskim działaczem na Śląsku, poetą, publicystą.

do góry