home

Polskie pomniki
województwo śląskie


martyrologiaśląskie

Pomnik Harcerzy Września - Katowice

Pomnik Harcerzy Września Pomnik Harcerzy Września Pomnik Harcerzy Września

Autor: Rzeźbiarz Zygmunt Brachmański i architekt Michał Kuczmiński
Odsłonięcie: 8 września 1983 r.
Lokalizacja: Plac u zbiegu ulic Piotra Skargi i Wojciecha Korfantego.
Historia: Harcerze mają twarze autentycznych postaci – m. in Józefa Pukowca – pierwszego konspiracyjnego komendanta Śląskiej Chorągwi Harcerzy.

do góry

Pomnik Bohaterskim Harcerzom Chorzowa poległym w latach 1939-1945 - Chorzów

Pomnik Harcerzom Chorzowa Pomnik Harcerzom Chorzowa Pomnik Harcerzom Chorzowa Pomnik Harcerzom Chorzowa
Pomnik Harcerzom Chorzowa Pomnik Harcerzom Chorzowa

Autor: Gerard Grzywaczyk (postać harcerza), arch. Krystian Lasek i Bogdan Skurowski (architektura)
Odsłonięcie: 3 czerwca 1988 r.
Lokalizacja: Skwer przy ul. Ryszki.
Historia: Na płytach nazwiska kilkudziesięciu harcerzy - ofiar II wojny światowej.

do góry

Pomnik Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia - Cieszyn

Pomnik Harcerzy Pomnik Harcerzy Pomnik Harcerzy

Autor: Jan Herma
Odsłonięcie: 1989 r.
Lokalizacja: Plac Londzina.
Historia: W niszy umieszczono urnę z prochami z pól bitewnych i miejsc egzekucji harcerzy.

do góry

Pomnik Legionistów - Cieszyn

Pomnik Legionistów Pomnik Legionistów Pomnik Legionistów Pomnik Legionistów
Pomnik Legionistów Pomnik Legionistów Pomnik Legionistów

Autor: Jan Raszka. Rekonstrukcja - Jan Herma
Odsłonięcie: 21 września 1934 r. i 7 czerwca 2008 r.
Lokalizacja: Skwer przed zamkiem.
Historia: Pomnik poświęcony poległym walczącym w Legionie Śląskim podczas I wojny światowej. Pierwotny pomnik zniszczony przez hitlerowców. Po wojnie stał w tym miejscu pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Postać na cokole zwana jest Ślązaczką albo cieszyńską Nike.

do góry

Pomnik Poległych Górników KWK "Wujek"- Katowice

Pomnik Poległych Górników Pomnik Poległych Górników Pomnik Poległych Górników
Pomnik Poległych Górników Pomnik Poległych Górników Pomnik Poległych Górników

Autor: Alina Borowska-Grzybowska, Andrzej Grzybowski
Odsłonięcie: 15 grudnia 1991 r.
Lokalizacja: Przy wejściu do kopalni.
Historia: Pomnik poświęcony górnikom zabitym przez ZOMO 16 grudnia 1981 r. w czasie strajku po wprowadzeniu stanu wojennego. Pomnik odsłonił Lech wałęsa. W dziewięciu krzyżach leżących obok obelisku znajdują się urny z ziemią z grobów zabitych górników.

do góry

Pomnik Ofiar Katynia - Katowice

Pomnik Ofiar Katynia Pomnik Ofiar Katynia Pomnik Ofiar Katynia

Autor: Rzeźbiarz Stanisław Hochuł, architekt Marian Skałkowski
Odsłonięcie: 24 maja 2001 r.
Lokalizacja: Plac Andrzeja.
Historia:

do góry

Pomnik ku czci poległych w powstaniach śląskich i zamordowanych w obozach hitlerowskich - Katowice-Giszowiec

Pomnik w Giszowcu Pomnik w Giszowcu Pomnik w Giszowcu Pomnik w Giszowcu

Autor: ?
Odsłonięcie: ?
Lokalizacja: Plac pod Lipami.
Historia:

do góry

Pomnik ku czci harcerzy poległych w obronie Ojczyzny - Katowice

Pomnik harcerzy Pomnik harcerzy Pomnik harcerzy

Autor: Stefan Chorembalski
Odsłonięcie: (1 września?) 1957 r.
Lokalizacja: Park Kościuszki, obok wieży spadochronowej.
Historia: Pomnik poświęcony harcerzom broniącym we wrześniu 1939 r. wieży spadochronowej. Obecnie utrwalony w tradycji przebieg wydarzeń związanych z obroną wieży i samą obronę wieży kwestionuje się. Stojąca dziś wieża jest rekonstrukcją pierwotnego obiektu.

do góry

Pomnik Gliwiczan Ofiar Wojen i Totalitaryzmów - Gliwice

Pomnik Ofiar Wojen Pomnik Ofiar Wojen Pomnik Ofiar Wojen Pomnik Ofiar Wojen

Autor: Krzysztof Nitsch
Odsłonięcie: 9 września 2001 r.
Lokalizacja: Ulica Barlickiego, na skraju Parku Chopina.
Historia: Do czasów wojny w tym miejscu stało mauzoleum poświęcone żołnierzom stacjonującego w Gliwicach 22 Królewskiego Pułku Piechoty poległym w I wojnie światowej.

do góry

Pomnik Poległym Bohaterom Wojny - Wilkowice

Pomnik w Wilkowicach Pomnik w Wilkowicach Pomnik w Wilkowicach Pomnik w Wilkowicach

Autor:
Odsłonięcie: 1952 r.
Lokalizacja: Ulica Wyzwolenia.
Historia:

do góry

Pomnik Wolności - Bytom

Pomnik Wolności Pomnik Wolności Pomnik Wolności

Autor:
Odsłonięcie: 1968 r.
Lokalizacja: Między ulicami Powstańców Warszawskich i Józefa Kraszewskiego.
Historia:

do góry

Pomnik pamięci mieszkańców Bojszów ratujących więźniów - Bojszowy

Pomnik w Bojszowach Pomnik w Bojszowach Pomnik w Bojszowach Pomnik w Bojszowach

Autor: ?
Odsłonięcie: czerwiec 1997 r.
Lokalizacja: Ulica Św. Jana.
Historia: Uratowanym więźniem był późniejszy znany aktor teatralny i filmowy, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, August Kowalczyk (1921-2012).

do góry

Pomnik Poległym za Polskę - Bielsko-Biała

Pomnik Poległym za Polskę - Bielsko-Biała Pomnik Poległym za Polskę - Bielsko-Biała Pomnik Poległym za Polskę - Bielsko-Biała Pomnik Poległym za Polskę - Bielsko-Biała

Autor: Bronisław Krzysztof
Odsłonięcie: 1984 r.
Lokalizacja: Ulica Partyzantów.
Historia: Pierwotnie pomnik był poświęcony poległym za Polskę Ludową.

do góry

Pomnik Powstania Styczniowego - Myszków-Mrzygłód

Pomnik Powstania Styczniowego - Myszków Pomnik Powstania Styczniowego - Myszków Pomnik Powstania Styczniowego - Myszków Pomnik Powstania Styczniowego - Myszków

Autor: ks. Jan Wiśniewski
Odsłonięcie: 1933 r.
Lokalizacja: Rynek w Mrzygłodzie.
Historia: Obecna postać pomnika pochodzi z okresu powojennego, wcześniej pomnik miał charakter obelisku. Pomnik przypomina bitwę stoczoną tu w marcu 1863 r. Pierwotna tablica pamiątkowa zawierała błędną o informację o bitwie w październiku tego roku - tablicę zmieniono w 2006 r. W Mrzygłodzie znajduje się zbiorowy grób poległych uczestników walk.

do góry

Pomnik Katyński - Tychy

Pomnik Katyński - Tychy Pomnik Katyński - Tychy Pomnik Katyński - Tychy

Autor: Wawrzyniec Ratajski, Grzegorz Ratajski
Odsłonięcie: 23 października 2013 r.
Lokalizacja: Przy kościele pw. św. Karoliny.
Historia:

do góry

Pomnik ku czci powstańców i ofiar okupanta hitlerowskiego - Tychy

Pomnik powstańców Tychy-Urbanowice Pomnik powstańców Tychy-Urbanowice Pomnik powstańców Tychy-Urbanowice

Autor: ?
Odsłonięcie: ?
Lokalizacja: Ul. Przejazdowa, przed Przedszkolem nr 25.
Historia:

do góry

Pomnik pamięci rozstrzelanych - Tychy

Pomnik rozstrzelanych Pomnik rozstrzelanych Pomnik rozstrzelanych

Autor: Wacław Jaciow, Emilian Piasecki, Franciszek Wyleżuch.
Odsłonięcie: 22 września 1963 r.
Lokalizacja: Ul. Kościuszki.
Historia: Pomnik upamiętnia więźniów KL Auschwitz przywiezionych tu (na prośbę niemieckiego burmistrza miasta) na egzekucję dla zastraszenia mieszkańców miasta. Więźniowie zostali powieszeni w obecności sprowadzonych tu mieszkańców. Była to ostania publiczna egzekucja w rejencji katowickiej. Ofiarami byli głównie więźniowie polityczni z różnych ugrupowań, ale według oficjalnej propagandy PRL byli to wyłącznie działacze komunistyczni.

do góry

Pomnik pamięci poległych i zaginionych w I i II wojnie światowej - Gliwice-Czechowice

Pomnik poległych w I i II wojnie Pomnik poległych w I i II wojnie Pomnik poległych w I i Ii wojnie

Autor: (?)
Odsłonięcie: 3 sierpnia 1930 r. oraz wrzesień 1999 r.
Lokalizacja: Skrzyżowanie ulicy Toszeckiej i Nad Łąkami, przy kaplicy św. Nepomucena.
Historia: Pomnik upamiętniał ofiary I wojny światowej. Zniszczony po wojnie, został na nowo postawiony w 1999 r.

do góry

Pomnik pamięci bojowników o wyzwolenie okresu powstań śląskich i II wojny światowej - Kryry, gmina Suszec

Pomnik bojowników Pomnik bojowników Pomnik bojowników

Autor: ?
Odsłonięcie: (?)
Lokalizacja: Kryry, ulica Wyzwolenia, przed OSP.
Historia:

do góry

Pomnik pamięci ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich i stalinizmu - Suszec

Pomnik w Suszcu Pomnik w Suszcu Pomnik w Suszcu

Autor: ?
Odsłonięcie: (?)
Lokalizacja: Ul. Szkolna, przy kościele.
Historia: Do wojny stał w Suszcu pomnik powstańców śląskich, z nazwiskami poległych. Rozebrany w czasie wojny, został postawiony ponownie po wojnie.

do góry

Pomnik pamięci ofiar marszu śmierci - Suszec - Łęg

Pomnik w Suszcu - Łęg Pomnik w Suszcu - łęg Pomnik w Suszcu - łęg

Autor: ?
Odsłonięcie: 29 października 1967 r.
Lokalizacja: Las Łęg w Suszcu, przy drodze do Pszczyny.
Historia: Pomnik upamiętnia zamordowanie w dniach 19-20 stycznia 1945 r. w tych okolicach 36 więźniów obozu oświęcimskiego uczestniczących w "Marszu śmierci". Pierwotnie w tym miejscu zamordowani zostali pochowani we wspólnej mogile. W 1947 r. ich szczątki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Pszczynie.

do góry

Pomnik Obrońcom Ojczyzny - Łodygowice

Pomnik w Łodygowicach Pomnik w Łodygowicach Pomnik w Łodygowicach

Autor: ?
Odsłonięcie: .
Lokalizacja: Plac przed kościołem św. Szymona i Tadeusza Judy.
Historia:

do góry

Pomnik pamięci tragicznych wydarzeń powojennych - Łodygowice

Pomnik w Łodygowicach Pomnik w Łodygowicach Pomnik w Łodygowicach

Autor: ?
Odsłonięcie: 1998 r.
Lokalizacja: Plac przed kościołem św. Szymona i Tadeusza Judy.
Historia: Pomnik nie ma nazwy (nazwa w nagłówku skonstruowana przez JK). Upamiętnia zamordowanie członków UB przez działaczy armii podziemnej.

do góry

Pomnik Zesłańców Sybiru - Tychy

Pomnik Zesłańców Sybiru Pomnik Zesłańców Sybiru Pomnik Zesłańców Sybiru

Autor: Tomasz Wenklar
Odsłonięcie: 25 kwietnia 2008 r.
Lokalizacja: Przy Rondzie Zesłańców Sybiru.
Historia:

do góry

Pomnik Żołnierzy Września 1939 r. - Gostyń (powiat mikołowski)

Pomnik Żołnierzy Września Pomnik Żołnierzy Września Pomnik Żołnierzy Września Pomnik Żołnierzy Września

Autor:
Odsłonięcie: 9 września 1945 r.
Lokalizacja: Ulica Tęczowa.
Historia: Pomnik poświęcony żołnierzom 73 pp poległym w tym rejonie w dniach 1-3 września 1939 r. w największej bitwie września 1939 r. na Górnym Śląsku. W okresie międzywojennym polsko-niemiecka granica przebiegała w odległości kilkunastu kilometrów stąd.

do góry

Pomnik Bohaterom za Wolność i Ojczyznę - Gilowice (powiat żywiecki)

Pomnik Bohaterom Pomnik Bohaterom Pomnik Bohaterom Pomnik Bohaterom

Autor: Józef Pindel (?)
Odsłonięcie: 1918 r.
Lokalizacja: Ulica Krakowska, przy kościele pw. św. Andrzeja.
Historia: Pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej.

do góry

Pomnik upamiętniający ofiary z podobozu KL Auschwitz - Kobiór (powiat pszczyński)

Pomnik Podobozu KL Auschwitz Pomnik Podobozu KL Auschwitz Pomnik Podobozu KL Auschwitz

Autor:
Odsłonięcie: 2005 r.
Lokalizacja: Ulica Leśników.
Historia: W tym miejscu znajdował się w latach 1942-1943 podobóz KL Auschwitz. Przetrzymywano tu głównie Żydów. W 1943 r. miejsce Żydów zajęli brytyjscy jeńcy wojenni.

do góry

Pomnik upamiętniający potyczkę kobiórskich leśników z wojskami niemieckimi - Kobiór (powiat pszczyński)

Pomnik Potyczki Leśników Pomnik Potyczki Leśników

Autor:
Odsłonięcie: 1 września 1964 r.
Lokalizacja: Ulica Leśników, przy nadleśnictwie Kobiór.
Historia: Potyczka miała miejsce 1 września 1939 r. Do Kobióra dotarł oddział rozpoznawczy kawalerii niemieckiej 28 Dywizji Pancernej. Uzbrojeni leśnicy podjęli z nimi walkę, jednocześnie alarmując oddział wojska ppor. Władysława Ignatowskiego.

do góry

Pomnik Walczącym i Poległym za Niepodległą Polskę - Pyskowice

Pomnik Walczącym i Poległym Pomnik Walczącym i Poległym Pomnik Walczącym i Poległym

Autor:
Odsłonięcie: 31 sierpnia 2008 r. (wbrew napisowi na tablicy)
Lokalizacja: Plac Józefa Piłsudskiego.
Historia:

do góry

Pomnik Poległym Niepokonanym - Katowice

Pomnik Poległym Niepokonanym Pomnik Poległym Niepokonanym Pomnik Poległym Niepokonanym

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Cmentarz w Panewnikach (ulica Panewnicka).
Historia: Pomnik poświęcony ofiarom powojennego terroru komunistycznego lat 1946-1950 - żołnierzom Polski Podziemnej, z których część została pochowana na cmentarzu w Panewnikach.

do góry

Pomnik Bohaterom Poległym w Walce o Narodowe i Społeczne Wyzwolenie - Piekary Śląskie

Pomnik Bohaterom Poległym Pomnik Bohaterom Poległym Pomnik Bohaterom Poległym

Autor:
Odsłonięcie: Sierpień 1960 r.
Lokalizacja: Ulica Bytomska (Park Szarlej).
Historia:

do góry

Pomnik Poległym i Zaginionym w I i II wojnie światowej - Paczyna (gmina Toszek)

Pomnik Poległym i Zaginionym Pomnik Poległym i Zaginionym

Autor:
Odsłonięcie: Okres międzywojenny oraz 1994 r.
Lokalizacja: Ulica Wiejska, przy kościele.
Historia: Przedwojenny pomnik upamiętniał ofiary I wojny światowej.

do góry

Pomnik Poległym w I wojnie światowej - Pniów (gmina Toszek)

Pomnik Poległym w I wojnie Pomnik Poległym w I wojnie Pomnik Poległym w I wojnie

Autor:
Odsłonięcie: 1919 r. oraz 1989 r. (odbudowa).
Lokalizacja: Ulica Wiejska, poniżej cmentarza.
Historia:

do góry

Pomnik Ofiarom Oświęcimia - Rybnik

Pomnik Ofiarom Oświęcimia Pomnik Ofiarom Oświęcimia Pomnik Ofiarom Oświęcimia

Autor:
Odsłonięcie: ?
Lokalizacja: Ulica Gliwicka, przy stadionie.
Historia: Pomnik poświęcony ofiarom marszu śmierci.

do góry

Pomnik poświęcony ofiarom Oświęcimia i pensjonariuszom Szpitala Psychiatrycznego - Rybnik

Pomnik Ofiarom Oświęcimia i pensjonariuszom Szpitala Pomnik Ofiarom Oświęcimia i pensjonariuszom Szpitala Pomnik Ofiarom Oświęcimia i pensjonariuszo Szpitala

Autor:
Odsłonięcie: 26 stycznia 2007 r.
Lokalizacja: Rybnicka Kuźnia, ulica Rybacka, przed Gimnazjum nr 4.
Historia: Pomnik poświęcony ofiarom marszu śmierci oraz pensjonariuszom i personelowi oddziału Szpitala Psychiatrycznego zamordowanym przez sowietów.

do góry

Pomnik poświęcony polskim oficerom poległym w obronie Rybnika - Rybnik

Pomnik polskich oficerów Pomnik polskich oficerów Pomnik polskich oficerów

Autor:
Odsłonięcie: ?
Lokalizacja: skwer przy Rondzie Gliwickim.
Historia: Pomnik poświęcony oficerom broniącym Rybnika w czasie III Powstania Śląskiego oraz wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Kapitan Walter Larysz był dowódcą policji plebiscytowej w Rybniku. Został ranny w czasie ataku na zakład psychiatryczny, którego bronili niemieccy bojkówkarze wspomagani przez włoskich żołnierzy. Ranny kapitan został zastrzelony z ukrycia w czasie transportu do szpitala. Kapitan Jan Kotucz był dowódcą kompanii strzeleckiej 75pp broniącej Rybnika. Został wzięty do niewoli i rozstrzelany 6 września w pobliskich Nieborowicach.

do góry

Pomnik ofiar I wojny światowej - Gliwice

Pomnik ofiar I wojny - Gliwice Pomnik ofiar I wojny - Gliwice Pomnik ofiar I wojny - Gliwice Pomnik ofiar I wojny - Gliwice

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: przy kościele pw. św. Bartłomieja - ul. Bernardyńska.
Historia: Na pomniku wyryte nazwiska 378 ofiar wojny.

do góry

Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego (tym, którzy oddali życie w walce o wolność) - Goczałkowice-Zdrój

Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego - Goczałkowice Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego - Goczałkowice Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego - Goczałkowice

Autor:
Odsłonięcie: 1966
Lokalizacja: ul. Szkolna, przy szkole.
Historia: Na drugiej części pomnika tablica poświęcona poległym powstańcom śląskim.

do góry

Pomnik Zwycięstwa - Pszczyna

Pomnik Zwycięstwa - Pszczyna Pomnik Zwycięstwa - Pszczyna Pomnik Zwycięstwa - Pszczyna

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Plac Zwycięstwa i Wolności.
Historia: Pomnik upamiętnia powstańców śląskich i poległych w II wojnie światowej. Pomnik odnowiony w 2013 r.

do góry

Pomnik Mieszkańców Pietrzykowic Poległych w II wojnie światowej - Pietrzykowice (gmina Łodygowice)

Pomnik Poległych - Pietrzykowice Pomnik Poległych - Pietrzykowice Pomnik Poległych - Pietrzykowice Pomnik Poległych - Pietrzykowice

Autor:
Odsłonięcie: 1972 r.
Lokalizacja: ul. Kościuszki, przy zespole szkół.
Historia:

do góry

Pomnik Tym Którzy Oddali Życie (walczącym z hitlerowskim najeźdźcą) - Czernichów

Pomnik Ofiar - Czernichów Pomnik Ofiar - Czernichów Pomnik Ofiar - Czernichów Pomnik Ofiar - Czernichów

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: ul. Żywiecka
Historia:

do góry

Pomnik Pamięci Narodowej - Ustroń

Pomnik Pamięci Narodowej - Ustroń Pomnik Pamięci Narodowej - Ustroń Pomnik Pamięci Narodowej - Ustroń Pomnik Pamięci Narodowej - Ustroń

Autor: Rudolf Turoń
Odsłonięcie: 12 czerwca 1949 r.
Lokalizacja: Ulica 3 Maja, za Urzędem Miasta.
Historia: Pierwotnie był to pomnik ofiar hitleryzmu. Pojawiające się na nim kolejne tablice upamiętniające sprawiły, że pomnik przemianowano na pomnik pamięci narodowej.

do góry

Pomnik Pamięci Pomordowanych - Żarki

Pomnik Pamięci Pomordowanych - Żarki Pomnik Pamięci Pomordowanych - Żarki Pomnik Pamięci Pomordowanych - Żarki

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Ulica Ofiar Katynia.
Historia:

do góry

Pomnik Ofiar Faszyzmu - Jaworze

Pomnik Ofiar Faszyzmu - Jaworze Pomnik Ofiar Faszyzmu - Jaworze Pomnik Ofiar Faszyzmu - Jaworze Pomnik Ofiar Faszyzmu - Jaworze

Autor:
Odsłonięcie: 1946 r.
Lokalizacja: Ulica Zdrojowa (Jaworze Dolne).
Historia: Pierwotnie był to pomnik byłych więźniów politycznych

do góry

Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych - Szczyrk

Pomnik NSZ - Szczyrk Pomnik NSZ - Szczyrk Pomnik NSZ - Szczyrk

Autor: Mieczysław Hańderek
Odsłonięcie: 9 września 2008 r.
Lokalizacja: Ulica Beskidzka, przy kościele pw. św. Jakuba Apostoła i św. Jana Nepomucena.
Historia: Pomnik odsłonili, w 62. rocznicę wymordowania 167 żołnierzy NSZ ze zgrupowania "Bartka", byli żołnierze Zgrupowania.

do góry

Pomnik Ofiarom Hitleryzmu - Czerwionka-Leszczyny

Pomnik ofiar hitleryzmu - Czerwionka-Leszczyny Pomnik ofiar hitleryzmu - Czerwionka-Leszczyny Pomnik ofiar hitleryzmu - Czerwionka-Leszczyny Pomnik ofiar hitleryzmu - Czerwionka-Leszczyny

Autor:
Odsłonięcie: 8 maja 1966 r.
Lokalizacja: Leszczyny, ul. Dworcowa, na usypanym kopcu.
Historia: Pomnik poświęcony zamordowanym w tym rejonie 22 stycznia 1945 r. więźniom obozu oświęcimskiego.

do góry

Pomnik Ku Chwale Bohaterów - Chorzów

Pomnik ku chwale bohaterów - Chorzów Pomnik ku chwale bogaterów - Chorzów Pomnik ku chwale bohaterów - Chorzów

Autor: Xawery Dunikowski (autor projektu wykorzystanego przy stworzeniu pomnika)
Odsłonięcie: 1947 r.
Lokalizacja: Chorzów Stary, ul. Bożogrobców, przy kościele pw. św. Marii Magdaleny.
Historia: W pomniku znajdują się urny z prochami przywiezionymi z obozów Auschwitz i Ravensbrück.

do góry

Pomnik Poległych w I wojnie Światowej - Rudzica

Pomnik poległych - Rudzica Pomnik poległych - Rudzica

Autor:
Odsłonięcie: 1934 r.
Lokalizacja: Ulica Św. Jana Chrzciciela, poniżej kościoła.
Historia: Po II wojnie światowej pomnik był zmieniany, m. in. zniknęły tablice z nazwiskami poległych. Lokalne spory nie pozwalały współcześnie odtworzyć pomnika w pierwotnej wersji. Obecne tablice są odtworzone, a inskrypcja zmieniona w stosunku do oryginału.

do góry

Pomnik ku czci ofiar II Wojny Światowej - Lędziny

Pomnik ofiar II wojny - Lędziny Pomnik ofiar II wojny - Lędziny Pomnik ofiar II wojny - Lędziny

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Ulica Lędzińska.
Historia: Pomnik jest często nazywany pomnikiem Weteranów Powstań Śląskich, ale jest to tylko jedno z upamiętnień zawartych na pomniku, w dodatku dotyczy powstańców zamordowanych w czasie II wojny światowej.

do góry

Pomnik poległym bohaterom - Mysłowice

Pomnik poległym bohaterom - Mysłowice Pomnik poległym bohaterom - Mysłowice Pomnik poległym bohaterom - Mysłowice
Pomnik poległym bohaterom - Mysłowice Pomnik poległym bohaterom - Mysłowice

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Wesoła, ul. 3 Maja.
Historia: Pomnik jest obecnie poświęcony poległym powstańcom śląskim i ofiarom II wojny światowej. Jakie jednak jest jego pierwotne przesłanie, nie wiem. Będę wdzięczny za informację o historii tego wyjątkowego pomnika.

do góry

Pomnik Ofiarom Hitleryzmu - Strumień

Pomnik ofiarom hitleryzmu - Strumień Pomnik ofiarom hitleryzmu - Strumień Pomnik ofiarom hitleryzmu - Strumień

Autor: Ryszard Sroczyński
Odsłonięcie: 1963 r.
Lokalizacja: Strumień, ul. Łuczkiewicza, park miejski
Historia:

do góry

Pomnik Bohaterom pomordowanym w walce o wolność - Ruda Śląska

Pomnik bohaterom pomordowanym - Ruda Śląska Pomnik bohaterom pomordowanym - Ruda Śląska Pomnik bohaterom pomordowanym - Ruda Śląska

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Kokota, naprzeciw kopalni.
Historia: Pomnik ustawiony w miejscu, w którym 12 lutego 1942 r. został stracony Edmund Kokot, działacz ZWZ.

do góry

Pomnik poległych w powstaniach śląskich i w II wojnie światowej - Mikołów-Mokre

Pomnik poległych - Mikołów Pomnik poległych - Mikołów Pomnik poległych - Mikołów

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Mikołów-Mokre, ul. Wojska Polskiego.
Historia:

do góry

Pomnik zamordowanych pracowników kopalni "Andaluzja" - Piekary Śląskie-Kamień

Pomnik zamordowanych - Piekary Pomnik zamordowanych - Piekary Pomnik zamordowanych - Piekary

Autor:
Odsłonięcie: 4 grudnia 1946 r.
Lokalizacja: Kamień - ul. Biskupa Nankera.
Historia: Pomnik stał na terenie kopalni "Andaluzja". Przeniesiony w obecne miejsce po likwidacji kopalni.

do góry

Pomnik pamięci ofiar "Marszu Śmierci" - Rybnik-Kamień

Pomnik zamordowanych - Rybnik Pomnik zamordowanych - Rybnik Pomnik zamordowanych - Rybnik

Autor:
Odsłonięcie: 22 stycznia 1995 r.
Lokalizacja: Kamień - ul. Hotelowa, przy kąpielisku.
Historia: Pomnik poświęcony 39 więźniom obozu Auschwitz-Birkenau, rozstrzelanych w Kamieniu podczas "Marszu Śmierci".

do góry

Pomnik poległym bohaterom z Polskę - Rybnik-Paruszowiec

Pomnik zamordowanych - Rybnik Pomnik zamordowanych - Rybnik Pomnik zamordowanych - Rybnik

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Rybnik-Paruszowiec - ul. Przemysłowa (osiedle Piaski).
Historia: Pomnik poświęcony poległym w II Powstaniu Śląskim oraz pomordowanym w hitlerowskich obozach w czasie II wojny światowej.

do góry

Pomnik poległym w I wojnie światowej - Świętochłowice-Chropaczów

Pomnik poległych w I wojnie światowej - Świętochłowice Pomnik poległych w I wojnie światowej - Świętochłowice Pomnik poległych w I wojnie światowej - Świętochłowice

Autor:
Odsłonięcie: ok. 1930 r.
Lokalizacja: Świętochłowice-Chropaczów - ul. Kościelna, przy kościele pw. MB Różańcowej.
Historia: W konstrukcji pomnika-kapliczki wykorzystano kolumny pozostałe z przebudowanego kościoła.

do góry

Pomnik Czeladzianom poległym za wolność i niepodległość - Czeladź

Pomnik Czeladzianom poległym - Czeladź Pomnik Czeladzianom poległym - Czeladź Pomnik Czeladzianom poległym - Czeladź Pomnik Czeladzianom poległym - Czeladź

Autor:
Odsłonięcie: 3 maja 1991 r.
Lokalizacja: Czeladź - Plac Konstytucji 3 Maja.
Historia:

do góry

Pomnik Obrońcom Ojczyzny - Krzyżowice

Pomnik Obrońcom Ojczyzny - Krzyżowice Pomnik Obrońcom Ojczyzny - Krzyżowice Pomnik Obrońcom Ojczyzny - Krzyżowice

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Krzyżowice (gmina Pawłowice) - ul. Partyzantów, przy kościele.
Historia:

do góry

Pomnik "Zginęli za wolność ojczyzny - Piekary Śląskie-Dąbrówka Wielka

Pomnik poległych - Piekary Śląskie Pomnik poległych - Piekary Śląskie Pomnik poległych - Piekary Śląskie

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Piekary Śląskie-Dąbrówka Wielka - ul. Karłowicza.
Historia:

do góry

Pomnik Tragedii Górnośląskiej - Bytom

Pomnik Tragedii Górnośląskiej - Bytom Pomnik Tragedii Górnośląskiej - Bytom Pomnik Tragedii Górnośląskiej - Bytom

Autor: Kazimierz Fudali
Odsłonięcie: 6 listopada 2015 r.
Lokalizacja: Bytom-Miechowice, ul. Frenzla (Skwer Ofiar Tragedii Górnośląskiej).
Historia: W 1945 r. 50-90 tys. (dokładne dane nie są znane) Ślązaków zostało wywiezionych do ZSRR. 28 marca 1945 r. górnicy całej zmiany kopalni "Bobrek", która wyjechała na powierzchnię zostali załadowani do wagonów i wywiezieni do ZSRR. Pomnik postawiono w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

do góry

Pomnik Nieznanego Żołnierza - Sosnowiec

Pomnik Nieznanego Żołnierza - Sosnowiec Pomnik Nieznanego Żołnierza - Sosnowiec Pomnik Nieznanego Żołnierza - Sosnowiec

Autor:
Odsłonięcie: okres międzywojenny i 12 listopada 2014
Lokalizacja: Sosnowiec-Zagórze, ul. Popiełuszki.
Historia: Pomnik poświęcony żołnierzom walczącym w I wojnie światowej oraz wojnie 1920 r., odsłonięty w okresie międzywojennym, został usunięty przez Niemców i ukryty na cmentarzu. Obecnie wrócił na dawne miejsce (stał pierwotnie w miejscu obecnego krzyża). Figura jest oryginalna, postument współczesny.

do góry

Pomnik Pamięci Żydów - Będzin

Pomnik Pamięci Żydów - Będzin Pomnik Pamięci Żydów - Będzin

Autor: Roman Malina
Odsłonięcie: 1 września 1993 r.
Lokalizacja: Będzin, ul. Zamkowa.
Historia: Pomnik stoi w miejscu synagogi spalonej w nocy z 8 na 9 września 1939 r.

do góry

Pomnik Nieznanego Żołnierza - Zawiercie

Pomnik Nieznanego Żołnierza - Zawiercie Pomnik Nieznanego Żołnierza - Zawiercie Pomnik Nieznanego Żołnierza - Zawiercie

Autor:
Odsłonięcie:
Lokalizacja: Zawiercie, Plac Stosika.
Historia:

do góry

Pomnik Ofiarom Faszyzmu - Jaworzno

Pomnik Ofiarom Faszyzmu - Jaworzno Pomnik Ofiarom Faszyzmu - Jaworzno Pomnik Ofiarom Faszyzmu - Jaworzno

Autor:
Odsłonięcie: wrzesień 1982
Lokalizacja: Jaworzno - Dąbrowa Narodowa, ul. Długoszyńska.
Historia:

do góry

Pomnik Poległym w walce z najeźdzcą i ofiarom zbrodni hitlerowskich - Pilica

Pomnik Poległym - Pilica Pomnik Poległym - Pilica Pomnik Poległym - Pilica

Autor:
Odsłonięcie: 10 maja 1970 r.
Lokalizacja: Pilica - Rynek.
Historia:

do góry

Pomnik Synom tej ziemi którzy oddali swe życie ... - Zawiercie

Pomnik Synom tej ziemi - Zawiercie Pomnik Synom tej ziemi - Zawiercie Pomnik Synom tej ziemi - Zawiercie

Autor: Zdzisław Lendor (Gryf - herb Kromołowa w górnej części pomnika)
Odsłonięcie: 29 września 2011 r.
Lokalizacja: Zawiercie-Kromołów - Rynek.
Historia: Tablica (z 1966 r.) pierwotnie znajdowała się na budynku poczty.

do góry